رفتن به نوشته‌ها

ماه: اکتبر 2012

یادم نیست کجا بودم!

این مسئله از مشکلات صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران است اما تا حدودی بر ارتباط بین سازمان ها و بنگاه های خبری هم تأثیر می گذارد. اما داستان چیست؟   چند روز پیش با یکی از خبرگزاری ها تماس گرفتم تا در خصوص اشتباه آماری که در یکی از گزارش هایشان بود نکته ای را تذکر دهم. خبرنگار نبود و به تحریریه وصل شدم. بعد از احوالپرسی و معرفی خودم به دبیر تحریریه، به موضوع اشتباه در آمار گزارشی که روی خروجی خبرگزاری شان بود اشاره کردم و گفتم روابط عمومی ما آمادگی همکاری در تمام زمینه هایی که به…

به خبرنگار بگو به من زنگ بزنه

یکی از آرزوهای هر روابط عمومی شنیدن این جمله از زبان یک مدیر سازمان است: “به خبرنگارت بگو به من زنگ بزنه، یک خبر تازه دارم براش”. قسمت بهتر ماجرا جایی است که مدیر محترم، به خبرنگاری اشاره داشته باشد که خبر را خام کار نمی کند و با شرح و تفصیل، به بهترین شکلش منتشر خواهد کرد و یا روابط عمومی را طرف مشورت بگیرد که برای این خبر کدام خبرنگار را مناسب می دانی. امروز برای من چنین اتفاقی افتاد. امیدوارم شما هم چنین تجربه را در طول مدت کاری تان داشته باشید تا حس الان من را…

موبایلتون رو می تونم داشته باشم؟

  یکی از بدترین شرایطی که یک روابط عمومی ممکن است در آن قرار بگیرد، زمانی است که در یک مصاحبه خود روابط عمومی آن را برای خبرنگار هماهنگ کرده، همان خبرنگار از مصاحبه شونده بخواهد شماره موبایلش را به او بدهد. اما چند سؤال:   مگر همین روابط عمومی هماهنگ کننده مصاحبه نبود و دسترسی شما (خبرنگار) به سازمان توسط این روابط عمومی ساده تر نشد؟ مگر در هنگام درخواست آمار و اطلاعات از سازمان به همین روابط عمومی مراجعه نمی کنید؟ مگر تماس های شما با روابط عمومی بی پاسخ مانده؟ مگر همین روابط عمومی، اخبار سازمان را…