رفتن به نوشته‌ها

ماه: سپتامبر 2009

شما همیشه در حال مصاحبه‌اید

اگر اصحاب روابط عمومی هستیم، هر اظهار نظری به منزله یک مصاحبه و خبر سازمانی تلقی می شود!! چند روز پیش تماسی با روابط عمومی برقرار شد. بعد از سلام، فردی که پشت خط بود، خود را معرفی کرد و گفت از رادیو تماس می گیرم و با یک محاوره معمولی، موضوعی را مطرح کرد. همه چیز به خوبی پیش رفت و سعی کردم با توجه به اطلاعات موجودم در خصوص موضوع مورد صحبت به خبرنگار کمک کنم. عصر روز قبل، از شرکتی که کار پایش برنامه های صدا و سیمای سازمان رو به عهده دارد، تماس گرفتند و خبر…