اکانت گوگل؛ محبوب هر روابط عمومی/ بخش دوم: گوگل ریدر

با این همه وب سایت خبری و تخصصی، فرصت باز کردن و مرور آخرین به روز رسانی های آنها را ندارم. ای کاش بدون اینکه به سایت ها سرکشی کنم، بدانم که آیا به روز شده اند یا نه!. خوب بود بدون زحمت زیاد برای مطالب مفیدی که می خوانم نظر بگذارم و نظرات و مطالب مورد علاقه ام را با دوستانم به اشتراک بگذارم تا آنها هم ضمن اطلاع از نظر من از مطالب مفید مورد علاقه ام استفاده کنند. آیا چنین امکانی هست؟ و اما راه حل!!!

مفهوم چند عبارت
آر اس اس RSS، اتم ATOM و XML و …
این عبارات را معمولا در سایت ها دیده اید. غالبا نارنجی رنگ و کوچک یا برجسته به هر حال در بیشتر سایت ها هستند و به شما این امکان را می دهند تا با یکی از برنامه های RSS Reader، آخرین خوراک (فید Feed) آن ها را بگیرید و بی نیاز از مراجعه به سایت ها از آخرین به روز رسانی آنها مطلع شوید.

گوگل ریدر؛ چاره کار
گوگل راه را کوتاه تر کرد. این موتور جستجوگر که بی رقیب در اینترنت می تازد، برای توسعه بیشتر برنامه های خود و سهولت کاربران در استفاده از محتوای وب سایت ها، چنین برنامه ای را به نام Google Reader ایجاد کرد و به رایگان در دسترس کاربران اینترنت قرار داد. تنها کافی است شما در گوگل یک حساب Account‌ داشته باشید (مثل اکانت جی میل) تا بتوانید در کوتاه ترین زمان از به روز رسانی وب سایت های مورد علاقه تان مطلع شوید، آنها را به اشتراک بگذارید و به آنها نظر بدهید، لایک بدهید یا تگ Tag بزنید.

شروع کار:
همه چیز آسان شده، جی میل تان را باز کنید، در نوار مشکی جدیدی که این روزها به بالای صفحه جی میل و سرویس های گوگل اضافه شده، Reader‌ را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید تا پنجره جدیدی برای شما باز شود و از شما آدرس بخواهد. حتی لازم نیست که شما آدرس RSS‌ سایت مورد علاقه تان را داشته باشید، همان آدرس سایت کافی است. این عبارت با بیابید: Add A Subscription. گودر (مخفف گوگل ریدر) بعد از دریافت آدرس سایت های شما، اتوماتیک RSS آن ها را به شما معرفی می کند و در زمان بسیار کوتاهی شما مشترک خوراک (فید) آن سایت می شوید.

ﺳﻮال : اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ روﺑﺮو ﺷﺪم ﭼﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ؟
ﮔﻮﮔﻞ رﻳﺪر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺪ اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و وﺑﻼﮔﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ را اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ را دارﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻨﻜﺎر را ﺑﺪرﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ؛ آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آدرس ﻓﻴﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻛﺸﻒ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ رﻳﺪر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﺮای اﻳﻨﻜﺎر ؛ ﺳﻪ روش وﺟﻮد دارد.

روش اول: در ﻧﻮار آدرس ﻣﺮورﮔﺮ ؛ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ آدرس ﺳﺎﻳﺖ را وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ؛ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺪ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ؛ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روی آن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻴﺪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ. ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ اﻳﻦ آدرس را ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻗﺪم ﺳﻮم را ﺑﺎ اﻳﻦ آدرس ﺑﺮدارﻳﺪ.
روش دوم : ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و وﺑﻼﮔﻬﺎ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻴﺪ ﺳﺎﻳﺘﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ و ﻛﭙﻲ آدرس ﻓﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺎم دوم را ﺑﺮدارﻳﺪ.


کاربرد گودر برای روابط عمومی ها
به طور معمول بعد از ارسال یک خبر به خبرگزاری ها و روزنامه ها، علاقه مندیم بدانیم خبر ما چگونه پوشش داده شده اند. RSS سایت های خبری که برای هر بخش RSS جداگانه قرار داده اند را (به طور مثال اخبار شما در قسمت اجتماعی سایت های خبری پوشش داده می شود، نیازی نیست همه اخبار آن سایت را تعقیب کنید و RSS سیاسی، ورزشی و سایر بخش ها را دریافت کنید) در گودر وارد کنید و با یک جستجو در سایت هایی که نشانی آنها را وارد کرده اید، به سادگی و بدون نیاز به مراجعه به آن سایت ها، پوشش اخبارتان را دنبال کنید و احیانا با کامنت یا لایک نتیجه را با همکارانتان به اشتراک بگذارید.

با گودر حرفه ای کار کنید
گودر به شما امکان دسته بندی سایت ها را می دهد، بعد از اینکه قابلیت های جادویی گودر را بشناسید علاقه مند می شوید که بیشتر و بیشتر از آن استفاده کنید و بعد از مدت کوتاهی آدرس های زیادی خواهید داشت که کنترل کردن آن ها کمی دردسرساز  می شود. وب سایت های مورد علاقه تان را بسته به نوع آنها دسته بندی کنید: خبرگزاری ها، وبلاگ ها، دوستان، سایت های تخصصی مثل نجوم! انفورماتیک، اخبار گجت ها و …

سایر امکانات
به جز لایک زدن و Share ‌کردن شما می توانید فیدهای دریافتی را ستاره دار کنید (برای مطالب ویژه ای بعدا به آنها نیاز دارید)، آْنها را ایمیل کنید، مثل بخش مدیریت ایمیل که بعضی از ایمیل ها را بعد از خواندن Unread‌ می کردید اینجا هم می توانید بعضی از مطالب را برای اینکه آنها را در فرصت مناسب تری بخوانید Keep Unread کنید تا به فرصت آنها را بخوانید، به مطالب تگ بزنید یا بعدا همین تگ ها و برچسب ها را ویرایش کنید.

دوستان و دیگران را تعقیب کنید
یکی از محبوب ترین قابلیت های گودر این است که به شما امکان تعقیب دیگران را می دهد، یعنی مطالب Share ‌شده دیگران را که اجازه مشاهده عمومی داده اند را شما می توانید تعقیب کنید، یکی از سریع ترین روش های دسترسی به اطلاعات روزانه همین فید های Share شده هستند و شما را در جریان آخرین اتفاقات به اشتراک گذاشته شده قرار می دهند.
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ دوﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ رﻳﺪر اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻢ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺎم ﻳﺎ آدرس جیمیل ﺸﺎن دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮای اﻳﻨﻜﺎر روی ﮔﺰﻳﻨﻪ People You Flow از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮔﻮﮔﻞ رﻳﺪر ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴ ﻜﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ را وارد ﻛﻨﻴﺪ؛ ﻓﺮد را در ﺻﻮرت حضور ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. وﻟﻲ اﮔﺮ آدرس ﺟﻴﻤﻴﻞ وی را وارد ﻛﻨﻴﺪ؛ ﺑﺪون ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ شد. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرتی که ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارای اﺷﺘﺮاک ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد اﺷﺘﺮاک ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.


مطالعه این برگه سایت هم توصیه می شود!
منبع

نوشتهٔ بعدی
روز جهانی وبلاگ و آرزویی کوچک
نوشتهٔ پیشین
ایده های تبلیغاتی ۲۲/ تبلیغات ساختمانی Building Ad

نوشته‌های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید


4 + = یازده

فهرست