رفتن به نوشته‌ها

برچسب: نامه نوشتن

مکاتبات اداری ۱؛ – نحوه درج عناوین نامه ها

۱٫ از به کاربردن عناوین و القاب اضافی خودداری کنید. ۲٫ آوردن عناوین نظیر دکتر و مهندس برای کسانی که در واقع آن عنوان را ندارند گاه استهزا تلقی می شود نه احترام.۳٫ برای افرادی که دارای چندین عنوان و پست اداری هستند تنها ذکر عنوان مرتبط با موضوع کافیست. ۴٫ بهتر است نام اشخاص و در سطر بعد عنوان اداری همراه با لفظ “محترم” آورده شود. مثال: جناب آقای حامدی رییس محترم شعبه بازار بانک سرمایه ۵٫ به کار گرفتن واژه هایی مانند “مدیریت” و ”ریاست” و معاونت پس از ذکر نام اشخاص صحیح نیست. اینگونه واژه ها بیانگر…