مصاحبه

چطور می توان سر خبرنگاران کلاه گذاشت؟!

با تشکر از دوست خوبم آقای هاشمی، روابط عمومی و نویسنده وبلاگ روزنامه قدس، امیدوارم شما هم از مطالعه این مطلب لذت ببرید. خالی بندی های رسانه ای و سکوت خبرنگاران اشاره: یکی از مقامات کشور همسایه که چون لیسانس روزنامه نگاری دارد پس حرفه  روزنامه نگاری را می شناسد و چون مدتی در دبیرستانها تدریس کرده پس اخلاق را…