دستکاری پیام

شایعه در رسانه های اجتماعی و راه های برخورد با آن – ۱

کودکی در بیمارستان تجریش به یک گروه خونی نیاز دارد، یک مرکز نگهداری شیرخواران به شیرخشک و مواد غذایی نیاز دارد، در گوشه ای از شهر یک پزشک از فرنگ برگشته در راه رضای خدا به بیماران سرطانی، ویزیت رایگان می دهد، امروز صبح فلان هنرپیشه از دنیا رفت، مذاکرت تمام شده و هر چه مطرح می شود برای حفظ…

دستکاری پیام، بازی با ذهن مخاطب

مصاحبه ای می دیدم از دکتر دولت آبادی خالق آثار جاودان کلیدر و جای خالی سلوچ. استاد در فیلم “گاو” اثر بدیع و بیاد ماندنی داریوش مهرجویی هم ایفای نقش کرده بود. از همین رو، مصاحبه کننده پرسید: شما چرا دیگر در سینما یا تلویزیون ظاهر نمی شوید؟ پاسخی که استاد به این سوال داد خواندنی است: من تنها کتاب…