حرفه؛ روابط عمومی

دعوت به بازی؛ کوله پشتی سال ۹۳

شنبه، ۱۷ اسفند بود که دوست عزیزم امیر مهرانی در پاسخ به یک ایمیل، از دعوتم به یک بازی خبر داد. “بازی وبلاگی کوله پشتی برای ۹۳“. او در این بازی از من و چند دوست دیگر خواسته است تجربیاتی که از سال ۹۲ به همراه خود به سال جدید می بریم را بگوییم و تصویر رؤیای سال ۹۳ خودمان را ترسیم…