بازاریابی

بازاریابی چریکی: ۲۰ دقیقه فاصله ایستگاه مترو قلهک تا امام خمینی

به رفتار فروشنده های مترو دقت کرده اید؟ نوع ارائه محصول؟ فرمت بازاریابی آن ها و نوع ارتباط مسافران؟ این یادداشت مشاهده ای است گذرا به نوع فروش، ظرایف رفتاری فروشنده ها، آنچه می فروشند و عکس العمل مسافران مترو. رفتار فروشنده ها: ۱٫ بدون مداخله: به ترتیب می آیند. هیچ گاه ارائه محصول دو فروشنده در جمع مشتری های…

تنها روابط عمومی حرفه ای می تواند موجب رونق کسب و کار شود

دکتر حسین وظیفه دوست رئیس انجمن علمی بازاریابی طی گفت و گویی با «ماهنامه روابط عمومی» و در پاسخ به سوال این نشریه در خصوص نحوه تعامل دو شاخه پر اهمیت دانش ارتباطات یعنی «روابط عمومی» و «بازاریابی» در سازمان های امروزی، گفت: ما نباید به دنبال این باشیم که روابط عمومی مهمتر است یا بازاریابی و یا…

تفاوت بازاریابی، تبلیغات، برندسازی و روابط عمومی

در دانشگاه استنفورد ، استاد در حال شرح دادن مفهموم بازاریابی به دانشجویان خود بود: شما در یک مهمانی ، یک دختر بسیار زیبا رو می بینین و ازش خوشتون میاد ، بلافاصله میرین پیشش و می گین : “من پسر ثروتمندی هستم ، با من ازدواج کن” ، به این میگن بازاریابی مستقیم   شما در یک…