درست بنویسیم ۷

متبوع و مطبوع

متبوع: پیروی شده، اطاعت شده
مانند کشور متبوع، سازمان متبوع و خاندان متبوع

مطبوع: خوش آیند و مرغوب، مطابق میل، دلچسب، گوارا و دلنشین sweet
مانند غذای مطبوع، رایحه مطبوع، شعر مطبوع

برای نوشتن صحیح این کلمات در جای خود،‌ بهتر است به ریشه متبوع و مطبوع توجه داشته باشیم. تبع به معنی پیروی کردن و اطاعت کردن است و طبع به معنی میل و ذائقه. آنچه از آن پیروی می کنیم متبوع و آنچه مورد میل و خوش آیند ماست مطبوع خواهد بود.

 

تهیه شده برای گروه تلگرام حرفه؛ روابط عمومی توسط @haghverdi

Tweet about this on Twitter۰Share on Google+۰Share on LinkedIn۰Share on Facebook۰Pin on Pinterest۰