درست بنویسیم ۵

تسویه و تصفیه

تسویه (liquidation) به معنی برابرسازی و مساوی کردن است.
تصفیه (filtration) به معنی پاک کردن و پالایش کردن.

در امور مالی و برای حساب ها از تسویه استفاده می شود.

درست: تسویه حساب مالی، تسویه حساب های شخصی
نادرست: تصفیه حساب مالی، تصفیه حساب های شخصی

در امور مربوط به پاک سازی و صافی کردن، از تصفیه استفاده می شود: تصفیه آب، تصفیه نژادی (قتل عام یک گروه از مردم با نژاد خاص از دیدگاه فاعلین این کار)، تصفیه روح: پالایش روح

Tweet about this on Twitter۰Share on Google+۰Share on LinkedIn۰Share on Facebook۰Pin on Pinterest۰